Restorasyon Projelendirme

“Taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil ve ilan edilen taşınmazların ve tescilsiz kültür varlıklarının; RölöveRestitüsyonRestorasyon ve tadilat projelerinin, tamamının veya bir kısmının ilgili teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanması hizmetidir.

SAK mimarlık+restorasyon olarak; tarihe, ve ortak kültür değerlerimize karşı sorumluluğumuzun her zaman bilincindeyiz. Bu nedenle Ofis olarak bölgemiz; tarihi, mimari yapısı, yapım teknikleri ve yapı malzemeleri konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeyi misyonlarımızdan biri olarak kabul ediyoruz.

Rölöve

Tarihi yapı veya yapılar grubunun taşıyıcı sistemi ile malzeme özelliklerinin detaylı biçimde incelenerek belgelenmesi, yapının taşıyıcı sistem, drenaj, malzeme, uyumsuz ekler gibi sorunlarının tespit edilerek analitik çizimler üzerine taramalar, fotoğraflar ve notlarla işlenmesi gibi çalışmaları içeren çizim, rapor vb. çalışmaların tümümü kapsamaktadır. Bozulma süreçlerinin, yapı sistem ve malzemelerinin incelenmesi sonucunda, restorasyon projesi aşamasında üretilecek olan müdahale kararlarının, oluşturulması için temel veriler sağlanır.

Restitüsyon

Restitüsyon araştırması, sonradan değişime uğramış, kısmen ya da tamamen yok olmuş ve eklenmiş öğe ve/ veya bölümlerinin tespit edilmesi sürecinde, yapıların ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarını göstermek amacıyla, yapıdan gelen izler, karşılaştırmalı çalışmalar, yayınlar, daha önce hazırlanan rölöveler. eski fotoğraflar, hava fotoğrafları, haritalar, kent planları, gravürler, yapıyla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayıt defterleri, onarım keşifleri veya onarım harcamalarının kaydedildiği defterler, gezginlerin notlarında yer alan gözlemler gibi yazılı ve görsel belgelerden yararlanılarak hazırlanılan çizim ve raporları kapsamaktadır.

Bilimsel açıdan gerçekleştirilmesi zorunlu olan restitüsyon çalışmaları, bir eserin özgün tasarımını açıklamak, tarihi süreçte yapıdaki değişiklikleri irdelemek açısından önemli görülmektedir. İncelenen tarihi yapı birden fazla onarım geçirmişse, bu evrelere ait izler, veriler değerlendirilerek, ilk tasarım ve onu izleyen dönemler 1. dönem restitüsyon çalışması, 2. dönem restitüsyon çalışması şeklinde adlandırılabilir.

Yapı hakkında, konum, yapı sınırı ve gabari gibi özgün durumu tanımlamaya veri oluşturacak temel bilgilerin sağlanamaması durumunda, restitüsyon araştırmasındaki önerilerin restorasyon projesi için veri olarak kullanılmaması gerekir. Faydalanılan veriler, mimari öğelerin varlığı, konumu, formu, malzemesi, boyut ve detayının bilinirlik derecesi ve bu konuda yararlanılan kaynaklara göre farklı güvenilirlik dereceleri ile tanımlanarak analiz paftalarında gösterilmelidir.

Restorasyon

Restorasyon Projesi; korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan yapı ya da yapılar grubunun, değişik nedenlerle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarının, o eserin niteliğine zarar vermeyecek bir yaklaşımla onarılması için gereken müdahale kararlarının oluşturulması ve bu kararların çizim ve raporlarla tanımlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

Tarihi süreçteki yaşanmışlıklara tanıklık eden yapıların özgün biçimleriyle korunarak yaşatılması için, bu eserlerin profesyonel bir ekip tarafından ulusal ve uluslararası koruma ilkeleri gözetilerek hazırlanan projeleri doğrultusunda onarılması gerekmektedir.