Mimari Uygulama ve Yönetimi Hizmetleri

Uygulama süresince, SAK mimarlık+restorasyon mimar veya mimarları tarafından verilen;

  • Mimari mesleki kontrollük,
  • Mimari fenni mesuliyet,
  • İnşaat yönetimi,
  • Proje ve şantiye koordinasyonu ve planlaması,
  • Şantiye şefliği,
  • Saha mimarlığı,
  • Kontrollük,
  • Geri besleme çalışmaları,
  • Kabul teslim çalışmalarıdır.

Mimari Mesleki Kontrollük Hizmeti

İnşaatın projesine, standart ve şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi, uygulama sırasında meydana gelebilecek zorunlu değişiklikleri yansıtan ek proje ve detayların hazırlanması, projeye uygun malzeme seçiminin yapılması, her türlü imalat inşaat ve montajın boyut ve şekillerine uygun olarak, proje ve detaylarına göre eksiksiz yaptırılması hizmetidir.

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri

Mimari teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların onaylı proje ve ekleri ile yapı ruhsatı koşullarına, yürürlükteki Kanun, İmar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmesi ve nitelikli, sağlam, sağlıklı olarak tamamlanarak tam, mükemmel ve güvenli şekilde sahiplerine ve kullanıcılarına teslim edilmesi, yapı üretiminin denetimi ve ilgili projelerin onayı, denetimini gerçekleştirmek üzere; mimar ile işveren arasında imzalanan sözleşmeye bağlanan mimarlık hizmetidir.