SAK Mimarlık & İnşaat'ın web sayfasına hoşgeldiniz...

Hizmetler

MİMARİ

PROJELENDİRME

Uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya yetkili olunan proje için, her türlü araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması hizmetidir. Projeler, “TMMOB Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları”na uygun olarak düzenlenir.

RESTORASYON

PROJELENDİRME

“Taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil ve ilan edilen taşınmazların ve tescilsiz kültür varlıklarının; rölöve, restitüsyon, restorasyon ve tadilat projelerinin, tamamının veya bir kısmının ilgili teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanması hizmetidir.

MİMARİ UYGULAMA ve YÖNETİMİ

HİZMETLERİ

Uygulama süresince, mimar tarafından verilen, Mimari mesleki kontrollük, inşaat yönetimi, proje ve şantiye koordinasyonu ve planlaması; Şantiye şefliği, saha mimarlığı; Mimari fenni mesuliyet, geri besleme çalışmaları, kabul teslim hizmetleridir.

DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

Mimari proje yönetimi, yapılabilirlik, fizibilite çalışmaları, program hazırlığı, özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlığı, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, ihale dosyası hazırlanması, karşılaştırmalı keşif, şartname hazırlanması, v.b. gibi hizmetlerdir.